FAQ

slide

1. Do czego mnie upoważnia karnet Open?
Karnet Open upoważnia do nieograniczonych wejść na siłownię, zajęcia fitness oraz korzystanie z sauny. W ramach karnetu przez pierwszy miesiąc przysługuje także członkowi klubu Fit Plan, czyli dopasowanie indywidualnego treningu, konsultacja u trenera personalnego.

2. W jaki sposób mogę opłacić karnet?
Karnet można opłacić osobiście w klubie;
   • gotówką
   • kartą
Można także zapłacić za pomocą:
   • przelewu
   • karty kredytowej
   • polecenia zapłaty

3. Czy można kupić karnet tylko na siłownię / zajęcia fitness?
Nie planujemy wprowadzenia karnetów tylko na siłownię lub zajęcia fitness. Posiadając karnet OPEN można korzystać z wybranych form.

4. Rodzaje karnetów członkowskich:
   •
LOFT OPEN uprawnia do nieograniczonej ilości wejść na siłownię, zajęcia fitness oraz saunę podczas wskazanych przez klub godzin.
   • LOFT TEEN uprawnia do nieograniczonej ilości wejść na siłownię oraz zajęcia fitness (z wyłączeniem sauny) wszystkie osoby do 18 roku życia w czasie godzin otwarcia klubu.
   • FIT SENIOR uprawnia do wejścia na siłownię, zajęcia fitness oraz saunę osoby, które ukończyły 60 rok życia lub więcej. Karnet obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, w sobotę od 10:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00.
   • LOFT WEEKEND uprawnia do wejścia na siłownię, zajęcia fitness oraz saunę od godziny 17:00 do 22:00 w piątek, w sobotę od 10:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00.

5. Co to jest system zewnętrzny?
   • OK System upoważnia do jednorazowego wejścia do klubu w ciągu doby. Rezerwacji dokonuje się na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje również możliwość z korzystania z sauny.
   • Benefit System: Honorujemy MultiSport:
     - Plus (dwa wejście dziennie),
     - Classic (jedno wejście dziennie)
     - Activ (liczba wejść zapisanych na karcie, nie częściej niż raz dziennie).
Rezerwacji dokonuje się na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje również możliwość z korzystania z sauny.

6. Co oznacza miesięczny okres wypowiedzenia?
Jeśli umowa została podpisana np. 20 dnia marca, wypowiedzenie zostało złożone 15 kwietnia, to członek klubu wykorzystuje 5 dni, które już ma opłacone w kwietniu i od 20 kwietnia do 20 maja trwa jego okres wypowiedzenia, za który musi uiścić opłatę członkowską. W tym czasie może korzystać z klubu jako członek. Może również w każdym momencie może cofnąć swoje wypowiedzenie, jeśli tego nie zrobi 20 maja jego umowa zostaje anulowana wraz z wszystkimi jej profitami.

7. Co to jest opłata wpisowa?
Jest to jednorazowa opłata do Loft fitness dzięki której mają Państwo dostęp do swoich profili, kartę członkowską oraz inne profity płynące z członkostwa w naszym klubie.

8. Na czym polega zawieszenie umowy?
Członek klubu posiadający karnet open ma możliwość w ciągu każdego roku od podpisania umowy do 20 dniowego zawieszenia umowy bez konieczności podawania przyczyny. Zawieszenie można dzielić na krótsze okresy. Termin płatności raty członkowskiej przesuwa się o ilość dni "zawieszonych".
Prawo do zawieszenia nie przysługuje w okresie wypowiedzenia.

9. Dlaczego i jak zapisywać się na zajęcia?
Na poszczególne zajęcia jest określona liczba miejsc, dlatego należy się na nie zapisywać, np. po to aby uniknąć tłoku i ćwiczyć komfortowo.
Zapisywać się na zajęcia można poprzez swoją strefę klienta, telefonicznie, bądź bezpośrednio w klubie.

10. Czy można zrezygnować z zajęć i jak to zrobić?
Maksymalnie do 2 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć można zgłosić rezygnację.
Rezygnujemy z rezerwacji w taki sam sposób jak się zapisujemy- czyli przez strefę klienta, telefonicznie, bądź osobiście w klubie.
Klubowicz, który 2 razy w ciągu 30 dni nie pojawi się na zajęciach fitness, na które dokonał rezerwacji zostanie zawieszony w prawie rezerwacji miejsc na okres 2 tygodni.
Rezerwacji na zajęcia można dokonywać już na 7 dni przed wybranymi zajęciami.

11. Co oznacza lista ,,rezerwowych osób” przy zapisywaniu się na zajęcia?
Lista rezerwowych jest po to, aby w przypadku odwołania rezerwacji przez innego członka klubu, osoba zapisana na listę rezerwową automatycznie wskoczyła na listę osób uczestniczących w zajęciach. Klubowicz z listy rezerwowej otrzymuje powiadomienie o wolnym miejscu na zajęciach za pomocą emaila